Ponderea genurilor de activitate

Utilizând acest grafic pod fi obținute informații sub formă de grafice despre genurile de activitate a companiilor înregistrate în Republica Moldova.