Denumire

Societatea cu Răspundere Limitată KROPOVS-GRUP

Forma organizatorico-juridică

Societate cu răspundere limitată

Statutul

Activă

Data inregistrării

06-03-2017

Lista conducătorilor

CROPOVNIŢCHI SERGIU,

Cod fiscal/IDNO

1017600011461

Istoricul companiei

*Istoricul companiei este disponibil din noiembrie 2014 și se formează în baza seturilor de date lunare publicate pe date.gov.md

2018-12 Fondatori: din CROPOVNIŢCAIA VERA, CROPOVNIŢCHI CAROLINA, CROPOVNIŢCHI SERGIU in CROPOVNIŢCAIA VERA(20.0%), CROPOVNIŢCHI CAROLINA(40.0%), CROPOVNIŢCHI SERGIU(40.0%)

2020-03 Gen de activitate Nelicentiate: din 4299, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399, 4613, 4615, 4617, 4619, 4631, 4633, 4647, 4673, 4674, 4690, 4711, 4721, 4752, 4759, 4791, 4799, 5510, 7022, 7311, 7911, 7912, 7990, 8510, 8559, 8560, 8790, 8891, 9602 in 4299, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399, 4613, 4615, 4617, 4619, 4631, 4633, 4647, 4673, 4674, 4690, 4711, 4721, 4752, 4759, 5510, 7311, 9602

Genurile de activitate nelicențiate (42)

Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.

Lucrări de demolare a construcţiilor

Lucrări de pregătire a terenului de construcţii

Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

Lucrări de instalaţii electrice

Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat

Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

Lucrări de tencuire

Lucrări de tîmplărie şi dulgherie

Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

Alte lucrări de finisare

Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii

Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie

Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, inclusiv băuturi, şi tutun

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor

Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile

Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat

Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare

Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire

Comerţ cu ridicata nespecializat

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate

Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Activităţi ale agenţiilor de publicitate

Activităţi ale agenţiilor turistice

Activităţi ale tur-operatorilor

Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

Învăţămînt preşcolar

Alte forme de învăţămînt n.c.a.

Activităţi de servicii suport pentru învăţămînt

Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.

Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii

Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare