Denumire

Societatea cu Răspundere Limitată CETATEA REST

Forma organizatorico-juridică

Societate cu răspundere limitată

Statutul

Activă

Data inregistrării

29-08-2016

Lista conducătorilor

NICOLAEV ALEXANDRU,

Cod fiscal/IDNO

1016600026677

Istoricul companiei

*Istoricul companiei este disponibil din noiembrie 2014 și se formează în baza seturilor de date lunare publicate pe date.gov.md

2019-01 Adresa: din Criuleni, Slobozia-Duşca in mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrîn bd., 39, ap. 366

2019-01 Fondatori: din CAUIA AURELIA in CAUIA AURELIA, NICOLAEV ALEXANDRU

2019-01 Conducator: din CAUIA AURELIA in NICOLAEV ALEXANDRU

2019-04 Adresa: din mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrîn bd., 39, ap. 366 in mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 39, ap. 366

2019-09 Fondatori: din CAUIA AURELIA, NICOLAEV ALEXANDRU in CAUIA AURELIA(50.0%), NICOLAEV ALEXANDRU(50.0%)

Genurile de activitate nelicențiate (31)

Dezvoltare (promovare) imobiliară

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane

Construcţia de poduri şi tuneluri

Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii

Construcţii hidrotehnice

Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.

Lucrări de demolare a construcţiilor

Lucrări de pregătire a terenului de construcţii

Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

Lucrări de instalaţii electrice

Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer condiţionat

Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

Lucrări de tencuire

Lucrări de tîmplărie şi dulgherie

Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

Alte lucrări de finisare

Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

Restaurante

Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

Alte activităţi de alimentaţie

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

Cumpărarea şi vînzarea de bunuri imobiliare proprii

Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activităţi ale agenţiilor imobiliare

Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract

Genurile de activitate licențiate (0)